Jsme spojeni láskou  a naše duše pochází z Jednoho. On, náš Stvořitel, nás vyslal, aby zažil sám sebe. My, všechny duše, pocházíme z Něho a k Němu se navrátíme. On roztáhne svou náruč a přijme nás do sebe, tak jako my se spojíme s Ním. Není pouto, které by nám v tom bránilo. Odevzdáváme Mu svou lásku a víru a pokorně ho prosíme o požehnání pro naše další dny...

 

                                                                 

      

Milovaní,

je čas změn. I já mám potřebu změnit tyhle stránky. Budou i nadále plnit svou funkci, jen se postupně změní, stejně tak, jak my všichni.

Slovo změny se skloňuje ve všech pádech. Co ale pro nás změny znamenají? Jsou důvodem pro to, abychom získali pochopení, abychom se uzdravili. Nechtěné změny vyvolávají emoce, které zůstávají uvnitř nás a je to síla, když se pak z nás hrnou ven. Odžívání emocí, obzvláště těch negativních, není pro nikoho příjemné. Často teprve zpětně chápeme, že to bylo potřebné. Změny se dějí v našich životech, všude kolem nás. Země se mění. Planeta stoupá a to sebou přináší i věci skryté, kterým mnozí nerozumí. Někteří se o nic nesnaží, další si myslí, že pokud budou dělat mrtvého brouka, tak se jich to nedotkne. Ale nikam a před ničím neutečeme. Vlastně to ani není žádoucí, utíkat. Je potřeba postavit se čelem a to, co nás trápí, vyřešit jednou provždy. Protože odkládáním sebou pouze zbytečně nabalujeme kouli odpadu a stojí nás to čím dál větší úsilí. Musíme se rozloučit s minulostí, s tím, co neslouží. Daleko těžší je rozloučit se se svými zažitými sklony a názory, se svými iluzemi. A někteří se zaseknou a nechtějí se pohnout. Myslí si, že ve svém krunýři budou žít navěky. Ale to je velký omyl a dříve, či později budou donuceni tento krunýř rozbít. A pokud nebudou chtít, krunýř bude rozbit. Avšak velmi, velmi bolestně. Je možná těžké činit bolestná rozhodnutí, je to však určitě osvobozující. Člověk musí zachránit sám sebe. Tohle vše přináší současnost. Někteří už to pochopili, někteří jdou po cestě poznání a hledání svých odpovědí. Určitě znáte - požádej a bude ti dáno, pokud je žák připravený, mistr se najde. Často se ale stává, že někdo nechce vidět, nechce slyšet. V tom případě může čekat dlouho, dokud to nepůjde. Ale sám sebe na své cestě zdržuje. A ruku na srdce, koho z nás baví opakovat stále dokola některé lekce...Je toho mnoho, co je potřeba udělat. Byli jsme nějak vychováni, dědíme rodinnou karmu, sami sobě jsme nahromadili.. A teď jak z toho ven..Může to být dlouhodobý proces, který má však jen jediný cíl. Osvobození se a návrat domů. Vyslyšte volání své duše a otevřete svá srdce. Jsme vedeni a nikdy nejsme sami. Chce to jen být přítomní a naslouchat.

Hledáme lásku a zapomínáme sami na sebe, zapomínáme na své bližní. Vidíme jen své problémy, vidíme jen své bolesti. Musíme najít pokoru, musíme změnit to, co do nás bylo vtloukáno, musíme se naučit dělat si svůj vlastní názor, nenechat se ovlivňovat, manipulovat. Musíme se naučit být vědomí, rozlišovat, hledat pravdu a zbavovat se iluzí, posilovat víru. Žít s pokorou a zbavit se strachů. Pomáhat ostatním a odpouštět jim i sobě samým.  Musíme se učit plynout se životem a přijímat, nelpět a uzdravovat.

 Máme před sebou ještě mnoho práce. Ale také už jen málo času..

Tyto stránky jsou zaměřeny na nové informace, na informace, týkající se nejen planety, ale také našich životů, jsou zaměřeny na růst, na tvořivost a lásku. Mohou být světlem ve tmě pro hledající anebo pomoci k pochopení. Každý ať si z nich odnese to, co potřebuje. Láska ať nás všechny provází.

                                                                                                                                                                                                    Martina

 

 

                                                                                                                                   

Pokud máte pocit, že bych Vám mohla nějakým způsobem pomoci ( třeba napsat vám vzkaz, poradit, něco namalovat nebo byste chtěli získat mé vykládací karty) tady máte kontakty :-)                   

Potřebné informace naleznete také na jednotlivých stánkách.

                                                                                                    

   zlata.dusicka@seznam.cz                                                                               

              + 420 775 675 197                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                    

Hlavu vzhůru a oči dokořán, otevřme srdce a naplňme je láskou a nadějí v nový a lepší život.

Jsme to my, kdo se o to zasloužíme a proto nepromarněme ani jedinou chvíli. Je to čas, který

se již nebude opakovat. Je jedinečný, my jsme jedineční........

 

Mnohé duše se stále ještě nenaučily své role a brání se tomu, hrát je s radostí a s pokorou. Láska

dodává sílu a zvedá ke světlu. Mnohým však láska rozvíjí intuici a smysl pro soucit a odvahu

postavit se životu a obstát se svých zkouškách.

Dejte průchod svému vnitřnímu dítěti a radujte se na všech úrovních bytí. Vždyť Země je tak

krásná a láskyplná. Láska otevře cestu uvědomění a pochopení. Stanete se jedním, neboť jedním jste.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Obecným nařízením Evropské Unie na ochranu osobních údajů GDPR, se řídí veškeré nakládání s osobními údaji zákonem č. 101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů, a dále pak od 25.5.2018 nařízením EU. Poskytovatel služeb se zavazuje, že bude trvale chránit všechny osobní údaje uživatele v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Poskytovatel použije osobní údaje výlučně za účelem poskytnutí objednané služby a další potřebné komunikace s klientem. Informace o uživateli nebudou v žádném případě předány do rukou neoprávněných osob. Za ochranu osobních údajů je také zodpovědný sám uživatel, který data poskytuje a tímto souhlasí s jejich zpracováním. Na žádost uživatele budou veškerá jeho data odstraněna z databáze.